Veelgestelde vragen over ikzoekhuishoudelijkehulp.nl

Algemene vragen

 Financiële vragen

 Procedurele vragen

 Wetgeving

 Overige vragen

Algemene vragen

Ik ben op zoek naar een huishoudelijke hulp, hoe pak ik dit aan?

U hoeft alleen een aanvraag bij ons te doen door het inschrijfformulier in te vullen, de rest doen wij voor u. 

Hoe vind ik een goede hulp in de huishouding?

Er zijn veel plekken waar hulpen worden aangeboden, maar dat betekent niet dat deze hulpen ook allemaal betrouwbaar zijn. Onze huishoudelijke hulpen dienen aan voorwaarden te voldoen alvorens wij hen opnemen in ons bestand. Wij bieden u een jaar garantie. Als u binnen een jaar een nieuwe hulp nodig heeft, betaalt u geen nieuwe bemiddelingskosten.

Vinden jullie gegarandeerd een hulp voor mij?

In onze database staan een groot aantal werksters die bereid zijn u te komen helpen. Op het moment dat u een aanvraag hebt ingediend, gaan wij per direct voor u op zoek. Het kan echter voorkomen dat wij op het moment van uw aanvraag geen schoonmaakster hebben die aan uw wensen voldoet. Indien dit zich voordoet, hoort u dit binnen elf werkdagen na het indienen van uw aanvraag.

Voorbeeld selectie kandidaat

De opgegeven wensen van mevrouw X zijn de volgende:
De hulp ervaring hebben met schoonmaken, woonachtig zijn in Amstelveen en goed Nederlands kunnen spreken.

  1. De selectie begint bij de regio.
  2. Van het totale aantal hulpen in het bestand blijven er dan ongeveer 500 over. Deze overgebleven 500 worden vervolgens onderworpen aan de opgegeven wensen.
  3. Omdat de hulp in Amstelveen woonachtig moet zijn, vallen er wederom tachtig hulpen af.
  4. Van de resterende zeventig hulpen hebben dertig hulpen ervaring met schoonmaken.
  5. Na de selectie van goed Nederlands sprekende hulpen blijven er nog 25 hulpen over. Deze hulpen worden benaderd en van de eerste werkzoeker die positief reageert op de aanvraag worden de contactgegevens doorgegeven.

Wat als de huishoudelijke hulp niet aan mijn wensen voldoet?

Op het moment dat wij een potentiële hulp voor u hebben gevonden, betaalt u het bemiddelingsbedrag en maakt u kennis met de hulp. Als de hulp niet aan uw wensen voldoet of als u gewoon geen klik met de huishoudelijke hulp hebt dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan dan gratis voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat. Voldoet ook deze niet aan uw wensen, dan blijven wij kosteloos zoeken naar een geschikte kandidaat voor u. U heeft één jaar garantie en gedurende deze periode hoeft u het bemiddelingsbedrag niet nogmaals te betalen.

Wat doet een huishoudelijke hulp?

Een huishoudelijke hulp voert huishoudelijke taken uit bij anderen in huis. Hierbij moet gedacht worden aan taken als bijvoorbeeld stofzuigen, dweilen en ramen lappen.

Zijn jullie ook actief in mijn woonplaats?

Ja, wij zijn actief in geheel Nederland. U kunt zich op onze site aanmelden. Daarna kunt u een huishoudelijke hulp aanvragen.

Welke leeftijd heeft de huishoudelijke hulp?

Onze huishoudelijke hulpen zijn minimaal zestien jaar oud. Indien de hulp langdurig ziek is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. In de meeste gevallen valt dit onder de garantie.

Ik ontvang geen mail van jullie, hoe kan dat?

Om uw aanvraag te bevestigen, sturen wij u altijd een e-mail. U ontvangt ook e-mails van ons als wij een hulp voor u hebben gevonden. In deze mail vindt u de gegevens van de hulp zodat u contact op kan nemen. Het kan voorkomen dat meerdere e-mails van ons in uw 'spambox' of map met ongewenste mail terecht komen. Kijk dus ook af en toe in deze mappen. Mocht u dan alsnog geen e-mail van ons ontvangen dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Kunnen jullie mij garanderen dat ik word gekoppeld aan een hulp met ervaring?

Indien u met zekerheid gekoppeld wilt worden aan een goede hulp met ervaring verwijzen wij u graag door naar www.tophulp.nl. Hier staan uitsluitend hulpen ingeschreven die hebben bewezen een tophulp te zijn.

Is de huishoudelijke hulp altijd een vrouw?

Nee, in ons bestand staan ook mannelijke hulpen ingeschreven. Het kan dus zijn dat wij een mannelijke hulp aan u voorstellen.

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de huishoudelijke hulp te vergroten?

Wij bieden al onze huishoudelijke hulpen een schoonmaaktraining aan om de kwaliteit van onze hulpen te verbeteren. De hulpen ontvangen hiervoor een certificaat. Het behalen van dit certificaat levert ook een voordeel op voor uw hulp. De facturatiekosten per uur dalen door het behalen van het certificaat en het aantal contracten. Hierdoor houden zij aan het eind van de maand meer over. De drive om deze cursus te volgen is groot, waardoor de kwaliteit van de hulpen omhoog gaat. Dit komt weer te goede voor u als werkgever.

Financiële vragen

Wat is het bemiddelingsbedrag voor een huishoudelijke hulp?

Op het moment dat wij een huishoudelijke hulp aan u hebben voorgesteld, betaalt u ons eenmalige bemiddelingskosten. U ontvangt hier een factuur voor. Is het geen goede match dan zoeken wij zonder extra kosten voor u verder tot we een geschikte hulp voor u hebben gevonden. U ontvangt namelijk één jaar garantie en gedurende die periode hoeft u de bemiddelingskosten dan ook niet nogmaals te betalen. 

Betaal ik aan jullie of aan de huishoudelijke hulp zelf?

U betaalt de hulp altijd een standaard uurtarief van € 13,50. Dit uurtarief betaalt u aan de hulp zelf. Maak met de hulp afspraken over de uitbetaling van de gewerkte uren. 

Betaal ik de hulp nog extra vakantiegeld?

Bij het uurtarief van € 13,50 zit het vakantiegeld al inbegrepen. U betaalt uw hulp dus nooit meer dan het afgesproken uurtarief, tenzij u in onderling overleg met de hulp anders overeenkomt.

Wat kan ik voor het uurtarief van € 13,50 van mijn hulp verwachten?

Onder het uurtarief dat u aan de huishoudster betaalt, vallen alle taken in en rondom het huis die de hulp in uw opdracht uitvoert. Hierbij kunt u denken aan schoonmaaktaken, wassen, werk in de tuin of het halen van uw boodschappen.

Hoe wordt de factuurafdracht voor de hulp berekend?

Per 1 januari 2019 werken wij met flexibele facturatiekosten. Wij hebben hiervoor gekozen om de kwalitatief goede hulpen te belonen. Naarmate een hulp meer contracten afsluit en meer uren werkt, dalen de facturatiekosten. Hierdoor houdt zij aan het einde van de maand meer loon over. Ook het succesvol afronden van onze schoonmaaktraining zorgt eveneens voor een daling van de facturatiekosten per uur.

Procedurele vragen

Moet ik zelf voor schoonmaakmiddelen zorgen of neemt de hulp die mee?

U dient zelf zorg te dragen voor de (financiële middelen voor de) schoonmaakmiddelen. Via ons kunt u echter wel korting op kwalitatief goede schoonmaakmiddelen krijgen.

Hoe zit het met een contract tussen mij en mijn huishoudelijke hulp?

Wanneer u een huishoudelijke hulp in dienst heeft, heeft u wettelijk gezien een arbeidsovereenkomst met deze persoon. Dit kan zowel een mondelinge als een schriftelijke afspraak zijn over de inhoud van het werk, de uitbetaling van het loon, de werktijden enzovoort. U kunt hiervoor ons standaard contract gebruiken. U kunt dit contract downloaden zodra u een aanvraag hebt ingediend.

Wat moet ik doen als mijn hulp ziek is?

U kunt het beste een nieuwe dag afspreken om de uren in te halen. Als de hulp ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Dit is natuurlijk niet nodig als de gemiste uren ingehaald worden.

Indien de hulp langdurig ziek is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. In de meeste gevallen valt dit onder de garantie.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Heeft u een klacht, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze medewerkers nemen uw klacht in behandeling en zoeken samen met u naar een passende oplossing. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt vervolgens door de directie nogmaals in behandeling genomen.

Wetgeving

Moet ik mijn hulp opgeven aan de Belastingdienst?

In verband met loonaangifte is het in enkele gevallen verplicht uw huishoudelijke hulp aan te melden bij de Belastingdienst. Dit dient uiterlijk een dag voor het ingaan van de werkperiode te gebeuren.

U hoeft uw huishoudelijke hulp alleen aan te melden indien deze drie of meer dagen per week bij u werkt. In dit geval dient u tevens zelf de salarisadministratie uit te voeren. Let er op dat u uw hulp op tijd bij de Belastingdienst aanmeldt. Indien u de salarisadministratie niet zelf kunt of wilt uitvoeren, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan, indien gewenst, in contact brengen met een PGB-administratiekantoor.

Als de huishoudelijke hulp maximaal drie dagen per week voor u werkt, dan valt deze onder de regeling 'vrijgesteld huispersoneel'. Alle werkzaamheden die in en rondom de woning plaatsvinden kunnen onder deze regeling vallen. Concreet houdt de regeling in dat u als opdrachtgever geen loonbelasting en premies af hoeft te dragen indien u maximaal drie dagen per week met dezelfde hulp samenwerkt. De hulp zelf hoeft zich niet in te schrijven bij de KvK en hoeft geen btw te heffen. Het inkomen van de hulp moet wel opgegeven worden bij de Belastingdienst, dit moet de hulp zelf doen.

Is mijn huishoudelijke hulp aansprakelijk voor schade?

Wanneer men spreekt over schade kunnen twee dingen bedoeld worden. De hulp kan zelf schade oplopen of kan schade veroorzaken aan uw interieur. Als opdrachtgever hebt u in de eerste plaats de verplichting te zorgen voor veilige werkomstandigheden. U kunt hierbij denken aan veilige schoonmaakmiddelen, schoonmaakhandschoenen, een huishoudtrapje enzovoort. Loopt de huishoudelijke hulp ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch schade op, dan valt deze onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Indien de huishoudelijke hulp tijdens de werkzaamheden per ongeluk schade aan uw interieur of andere eigendommen veroorzaakt, valt dit ook onder uw aansprakelijkheid. U heeft daarom nooit het recht om ons of de hulp hiervoor een vergoeding te eisen.

Overige vragen

Is het ook mogelijk om ikzoekhuishoudelijkehulp.nl in te schakelen wanneer er geen sprake is van zorgbehoefte?

Ja, dit is zeker mogelijk. Indien u een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangt, verwijzen wij u door naar www.pgb-huishoudelijkehulp.nl. Deze website is ook een initiatief van ons, maar richt zich speciaal op mensen die PGB ontvangen.

PGB is een bijdrage die u ontvangt wanneer u wegens ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebt en is een alternatief voor reguliere zorg via een zorginstelling. Is er sprake van een zorgbehoefte, maar ontvangt u geen Persoonsgebonden Budget? Neem dan contact op met uw gemeente (WMO). Zij kunnen nagaan of u recht hebt op PGB.

Kan mijn bedrijf ook huishoudelijke hulp aanvragen?

Helaas is dit niet mogelijk. De constructie van deze website is gericht op hulpen voor in huis.
Wij verwijzen u hiervoor door naar de website: www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl

Kan ik ook een huishoudelijke hulp cadeau geven?

Jazeker! Hebben vrienden, familie of kennissen echt een huishoudelijke hulp nodig? Moet uw partner een keer met de neus op de feiten worden gedrukt of wilt u uw studerende zoon/dochter een keer origineel verrassen? Dan kunt u hen een schoonmaakster kado geven.

Ik ben zwanger en zoek voor een paar weken hulp, kan dat?

Wanneer u zwanger bent en met die reden voor een paar weken op zoek bent naar een huishoudelijke hulp, verwijzen wij u door naar de website Huishoudhulprondombevalling.nl.

Hulp van de kraamzorg zit erop, maar ik zou graag nog een huishoudelijke hulp voor een paar weken aanvragen, kan dat?

Indien u na uw kraamtijd nog behoefte hebt aan een huishoudelijke hulp voor een bepaalde tijd, verwijzen wij u door naar de website Huishoudhulprondombevalling.nl.

Inschrijven voor een huishoudelijke hulp kan hier