WetgevingWij helpen u graag met het vinden van een huishoudelijke hulp, maar onze service geldt alleen voor particulieren. Heeft u een bedrijf en bent u op zoek naar schoonmaaksters, dan verwijzen wij u graag naar Schoonmaakster voor Bedrijven.

Regeling dienstverlening aan huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.

Wanneer uw huishoudelijke hulp maximaal drie dagen per week in uw opdracht huishoudelijke werkzaamheden uitvoert, valt de huishoudelijke hulp onder de 'regeling dienstverlening aan huis'. Deze regeling is in 2007 in het leven geroepen om de markt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren.
Wanneer uw hulp onder deze regeling valt, is deze voor de Belastingdienst niet in loondienst. Indien de hulp aan onderstaande voorwaarden voldoet, krijgt deze het gehele bedrag van het met u afgesproken loon uitgekeerd. De huishoudster (m/v) kan zijn of haar diensten daarom goedkoper aanbieden.

Aan welke voorwaarden moet de hulp voldoen?

Om onder de 'regeling dienstverlening aan huis' te vallen moet de huishoudelijke hulp aan de volgende voorwaarden, rechten en plichten voldoen:
 • De huishoudelijke hulp voert de door u opgegeven taken zelf uit;
 • Voor de diensten van de hulp betaalt u (tenminste het minimaal het wettelijk minimum)loon. Bij 'Ik zoek huishoudelijke hulp' is dit altijd het geval;
 • Er is sprake van een gezagsverhouding, waarbij u werkgever bent en de huishoudelijke hulp werknemer. U geeft dus aan welke taken de huishoudelijke hulp uit moet voeren;
 • De dienstverlener werkt maximaal drie dagen per week voor u;
 • U betaalt een vakantietoeslag van 8%. Let op: in het geval u een hulp heeft gevonden via ikzoekhuishoudelijkehulp.nl zit deze vakantietoeslag al bij het loon van de hulp inbegrepen;
 • De hulp moet de inkomsten opgeven aan de Belastingdienst. Deze inkomsten worden meegeteld voor het vaststellen van uitkeringen, toeslagen en de voorlopige teruggaaf;
 • De hulp heeft recht op vakantie in verhouding met het aantal uren dat de hulp voor u werkt. Bij ons betaalt u hier niets extra voor, dit zit ook al bij het uurtarief inbegrepen;
 • Wanneer u de hulp wilt ontslaan, heeft u geen ontslagvergunning nodig. Wel dient u een afgesproken opzegtermijn in acht te nemen.
  NB: Indien u geen opzegtermijn afspreekt met de hulp geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • U hebt als opdrachtgever verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen.

Bij ziekte van uw huishoudelijke hulp raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor de vakantie van de huishoudelijke hulp. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de huishoudelijke hulp. 

Indien de hulp minder dan drie dagen in de week werkzaam is, voldoen al onze hulpen aan bovenstaande criteria.
Zie ook de site van de Belastingdienst: 'Dienstverlening aan huis' of de site van de Rijksoverheid: 'Dienstverlening aan huis'.

Welke werkzaamheden vallen onder de regeling dienstverlening aan huis?

De hulp komt bij onderstaande werkzaamheden voor de regeling in aanmerking:
 • Hulp in de huishouding;
 • Oppassen op kinderen;
 • Verzorgen van huisdieren;
 • Halen van boodschappen/medicijnen;
 • Onderhoud van de tuin;
 • Alfahulp;
 • Diverse klussen in en rond de woning;
 • Brengen/halen gezinsleden;
 • Zorgverlening.

Wet koop op afstand

De Wet koop op afstand geeft u recht op informatie over het product of de dienst die u aanschaft en geeft u recht op een bedenktijd. Deze koop op afstand geldt bij aankopen via internet, telefoon, fax of uit een catalogus. De verkoper is verplicht belangrijke en duidelijke informatie te geven over het product dat u aanschaft, zoals de prijs en de levertijd. Deze wet geeft u recht op een voor consumenten geldende wettelijke termijn voor bedenktijd vanaf de dag dat u het product thuis krijgt.

Echter, niet elke aankoop via internet, telefoon, fax of catalogus is een koop op afstand. Uitzonderingen zijn reizen die u boekt via internet of producten die u speciaal laat maken. Bij Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl geeft u ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Hierdoor geldt de toestemming van de wettelijke termijn voor bedenktijd niet, omdat de dienst 'op maat wordt gemaakt'.

Mocht de aangeboden zorgaanbieder niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u dit binnen veertien dagen aangeven. Wanneer dit het geval is, gaan wij gratis voor u op zoek naar een geschikte vervangende zorgaanbieder.

Ook gebruik maken van onze service? Schrijf u dan hier in!

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.  

Inschrijven voor huishoudelijke hulp