Wetgeving


Op deze pagina geven wij uitleg over de wetgeving die op ons van toepassing is. Wij helpen u graag met het vinden van een schoonmaakster, maar onze service geldt alleen voor particulieren. Hebt u een bedrijf en bent u op zoek naar schoonmaaksters, dan verwijzen wij u graag naar Schoonmaakster voor Bedrijven.

Herroepingsrecht

Een aankoop via telefoon of via internet wordt in de meeste gevallen gezien als een aankoop op afstand. Indien u een product op afstand koopt hebt u volgens de wet 'Herroepingsrecht' recht op veertien dagen bedenktijd. Deze veertien dagen bedenktijd gaan in op de dag dat u het product hebt aangekocht. Mocht u het product toch niet willen aankopen, dan kunt u binnen veertien dagen het product terugsturen en krijgt u uw geld terug. Wanneer u een dienst via het internet aanvraagt, gaat de bedenktijd in op het moment dat u de dienst bestelt.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Op de volgende producten is het herroepingsrecht niet van toepassing:

 • Reizen die zijn geboekt op het internet;
 • Producten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften;
 • Producten die speciaal voor u (op maat) zijn gemaakt;
 • Producten die snel bederven;
 • Een dienst waarvan u meteen gebruik maakt.

Het aanvragen van een huishoudelijke hulp valt ook onder deze uitzonderingen. Wanneer u immers bij ons een huishoudelijke hulp aanvraagt, hebt u te maken met een dienst die voor u 'op maat' wordt gemaakt. Wij gaan namelijk aan de hand van uw opgegeven eisen en wensen op zoek naar een geschikte hulp. Daarnaast geeft u ons toestemming om direct voor u op zoek te gaan naar een geschikte hulp, waardoor de dienst die wij u aanbieden direct start na de aanvraag.

Mocht de aangeboden huishoudelijke hulp niet aan de door u opgegeven eisen voldoen? Dan kunt u dit nog, tot binnen een jaar na de aanvraag, aangeven. Wij gaan dan kosteloos voor u op zoek naar een geschiktere huishoudelijke hulp.

Regeling dienstverlening aan huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.
De overheid heeft in 2007 de regeling 'Dienstverlening aan Huis' in het leven geroepen om wit werk te bevorderen en zo zwart werk tegen te gaan. Voor werkgevers scheelt deze regeling een hoop administratieve verplichtingen, en daarnaast hoeft er geen loonbelasting of premie meer betaald te worden.


Uw huishoudelijke hulp valt onder de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De huishoudelijke hulp voert de door u opgegeven taken zelf uit;
 • De huishoudelijke hulp ontvangt tenminste het minimumloon. Wanneer u een huishoudelijke hulp zoekt via 'Ik zoek Huishoudelijke Hulp', is hier altijd sprake van;
 • Er dient sprake te zijn van een gezagsverhouding waarbij u werkgever bent en de huishoudelijke hulp de werknemer. U geeft dus aan welke taken de huishoudelijke hulp moet uitvoeren;
 • De huishoudelijke hulp werkt maximaal 3 dagen per week voor u;
 • De huishoudelijke hulp heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Wanneer u uw huishoudelijke hulp zoekt via 'Ik zoek een Huishoudelijke Hulp' dan zit de vakantietoeslag al bij het loon inbegrepen;
 • De huishoudelijke hulp dient wel de inkomsten op te geven aan de Belastingdienst;
 • De huishoudelijke hulp heeft recht op vakantie, ook hier betaalt u niets extra voor als u uw hulp via ons zoekt;
 • Wilt u de huishoudelijke hulp ontslaan? Dan heeft u geen ontslagvergunning nodig, de afgesproken opzegtermijn dient echter wel in acht genomen te worden.
  NB: Indien u zelf geen opzegtermijn afspreekt met de huishoudelijke hulp, geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Bij ziekte van uw huishoudelijke hulp raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor vakantie van de huishoudelijke hulp. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de hulp.

De taken van een huishoudelijke hulp:

Een huishoudelijke hulp mag verschillende taken bij u uitvoeren, hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Schoonmaken;
 • Koken;
 • Strijken;
 • Wassen;
 • Ramen lappen;
 • Bedden opmaken.

Het contract 

Wanneer de huishoudelijke hulp bij u aan de slag gaat, is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. Zaken die vastgelegd kunnen worden in het contract zijn bijvoorbeeld; het aantal uur in de week dat de huishoudelijke hulp bij u aan de slag gaat, het loon en de tijden waarop de hulp bij u komt werken. Wanneer u via ons een huishoudelijke hulp zoekt dan krijgt u toegang tot een voorbeeldcontract. Deze kunt u gebruiken bij het opstellen van het contract met uw hulp.

Wilt u profiteren van onze service?

Ziekte

Als de huishoudelijke hulp ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de hulp op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de hulp afspreken en eventueel vastleggen in het contract.

Indien de huishoudelijke hulp langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe hulp aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.

Inschrijven voor huishoudelijke hulp