Disclaimer ikzoekhuishoudelijkehulp.nl

Definities

Het samenstellen van deze website is gebeurd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor eventuele onvolledigheden en onjuistheden met betrekking tot de beschikbare informatie op de website, op welke grond dan ook, is ikzoekhuishoudelijkehulp.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.


Privacy

Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om je te kunnen koppelen aan een huishoudelijke hulp. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie hierover is te vinden op onze privacy-pagina.

Eventuele klachten over de afwikkeling van een opdracht kun je melden via het contactformulier. Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl zal in dat geval haar best doen een bemiddelende rol te spelen tussen jou en de hulp. Bij ernstige klachten wordt de hulpverlener, indien noodzakelijk, verwijderd uit onze database.


Door derden aangeboden informatie

Voor eventuele door derden aangeboden informatie op de website, aanvaardt ikzoekhuishoudelijkehulp.nl geen enkele aansprakelijkheid. Onder deze informatie valt onder meer, maar niet uitsluitend, het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor schade, direct of indirect, ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website aanvaardt ikzoekhuishoudelijkehulp.nl geen aansprakelijkheid.


Eigendomsrecht

Op zowel de presentatie als de inhoud van de website berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets ervan mag gebruikt worden door derden zonder dat vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van ikzoekhuishoudelijkehulp.nl. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Hieronder valt onder meer het reproduceren door middel van offset, fotokopie, microfilm of druk of in enige andere elektronische, digitale, optische of andere vorm. Dit geldt zondig in aanvulling op het auteursrecht. Het reproduceren (I) ten behoeven van een onderneming, instelling of organisatie of (II) voor eigen studie, gebruik of oefening welke niet uitsluitend prive van aard is of (III) voor het overnemen in enig week-, dag- of nieuwsblad of tijdschrift (zowel in digitale als papieren vorm) of in een RTV-uitzending is verboden.

---

Op zoek naar een hulp? Schrijf je hier in
Nadat jouw account geactiveerd is, kun je jouw eventuele wensen opgeven waaraan de hulp moet voldoen. Wij gaan dan direct op zoek naar een hulp in jouw regio.

Vaste huishoudelijke hulp

We sturen je de gegevens van een hulp die aangeeft bij jou te willen werken. Jullie maken zelf afspraken wanneer en hoe vaak de hulp komt schoonmaken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er telkens iemand anders bij je thuis komt. Een vaste huishoudelijke hulp weet na een tijdje precies hoe ze bij jou in huis moet schoonmaken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je schoonmaakster bij je past. Dan is het onmisbaar dat je altijd dezelfde hulp in huis hebt.

Gecertificeerde huishoudelijke hulp

Onze huishoudelijke hulpen hebben een schoonmaakcertificaat. Zodra hulpen zich bij ons inschrijven, volgen ze een training. Na het afronden van de training mogen ze als schoonmaakster (m/v) aan de slag. Bij deze training leren onze huishoudelijke hulpen de basis van het schoonmaken. Daarnaast leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun gewerkte uren moeten factureren.

Fonds voor schade door de hulp

Wij bieden een uniek fonds voor schade. Het gaat hierbij om schade die is veroorzaakt door je huishoudelijke hulp tijdens het schoonmaken. Als je eigen verzekering de schade niet (volledig) dekt of als je eigen risico moet betalen, schakel je ons fonds in. Bij schade kun je bijvoorbeeld denken aan een afstandsbediening die van tafel is gestoten of een omgevallen spiegel.

Gratis nieuwe schoonmaakster (m/v)

Onze insteek is dat de huishoudelijke hulp lang bij je blijft werken. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waarin jouw schoonmaakster of schoonmaker eerder stopt dan verwacht. Wij gaan dan direct op zoek naar een nieuwe hulp. Hier betaal je geen extra toeslag voor, deze garantie is onderdeel van ons schoonmaakabonnement.