Eigen Bijdrage

De regeling met betrekking tot de eigen bijdrage geldt voor iedereen die zorg/huishoudelijke hulp ontvangt. In veel gevallen wordt een huishoudelijke hulp ingeschakeld voor het uitvoeren van huishoudelijke taken die u niet meer zelf uit kunt voeren. Wanneer u huishoudelijke hulp nodig hebt om zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen maakt u gebruik van Wmo-voorzieningen.

Eigen risico zorgverzekering

Om te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de zorgkosten en om te voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van zorg, moet er een eigen bijdrage betaald worden. De eigen bijdrage is een bedrag dat niet door de verzekering betaald wordt. Dit bedrag wordt door de overheid vastgesteld. Maakt u gebruik van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaalt u eerst de eigen bijdrage. De overige bedragen worden verrekend met het (verplicht) eigen risico. Het bedrag dat dan nog resteert, wordt door de zorgverzekeraar vergoed. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage vergoed via een aanvullende verzekering.

Huishoudelijke hulp Wmo-voorzieningen

Wanneer u thuis woont en hulp nodig hebt om zelfstandig te kunnen blijven wonen dan maakt u gebruik van Wmo-voorzieningen. De Wmo-voorzieningen worden door de gemeente voor u betaald. De gemeente mag hiervoor een eigen bijdrage van u vragen. Hierover zijn geen landelijke afspraken gemaakt. De eigen bijdrage kan dus per gemeente verschillen. Voorbeelde van Wmo-voorzieningen zijn:

  • Hulp in het huishouden;
  • Hulpmiddelen: bijvoorbeeld een rolstoel;
  • Aangepast vervoer;
  • Aanpassingen in uw woning.

Eigen bijdrage berekenen

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosen (AWBZ) en de Wmo. AWBZ-instellingen worden door het CAK gefinancierd en ook het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet gebeurt door het CAK.  Op de website van het CAK is het mogelijk om een indicatie te krijgen van uw eigen bijdrage.

In enkele gevallen dient u een hoge eigen bijdrage te betalen. Wanneer deze eigen bijdrage hoger is dan € 13,50 per uur, is het voordeliger om uw hulp via Ikzoekhuishoudelijkhulp.nl te zoeken. De kosten voor hulp in de huishouding zijn bij ons slechts € 13,50 per uur. In principe is uw eigen bijdrage dan € 13,50 per uur. Er zijn geen overige bedragen die onder uw eigen risico vallen. Een ander voordeel van het zoeken van een hulp via Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl is dat u veel meer eigen inbreng heeft. U kunt namelijk uw eigen wensen voor een hulp doorgeven, aan de hand van deze wensen wordt een geschikte hulp voor u gezocht.

Wilt u een te hoge eigen bijdrage vermijden? En profiteren van een hulp voor slechts € 13,50 per uur? Schrijf u dan nu in, dien een aanvraag in en wij gaan voor u op zoek naar een hulp.