Huishoudelijke hulp Wmo of Wlz

Een huishoudelijke hulp via de Wmo of Wlz is een maatwerkvoorziening. U heeft recht op huishoudelijke hulp via de gemeente als u zelf onvoldoende zelfredzaam bent. Met een persoonsgebonden budget krijgt u een budget van de gemeente om zelf uw zorg in te kopen.

Wanneer recht op huishoudelijke hulp?

U heeft recht op huishoudelijke hulp via de Wmo of Wlz als u niet voldoende zelfredzaam bent. U kunt deze hulp aanvragen bij uw gemeente. Meestal wordt in een gesprek vastgesteld welke hulp u exact nodig heeft, omdat het een maatwerkvoorziening is. Op basis hiervan kunt u kiezen tussen hulp in natura of een pgb (persoonsgebonden budget). Bij hulp in natura beslist de gemeente voor u wat voor hulp u krijgt. Bij een pgb krijgt u van de gemeente een budget om uw eigen zorg in te richten.

Als u kiest voor een pgb, kunt u uw huishoudelijke hulp aanvragen bij Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl. U regelt uw eigen huishoudelijke hulp vanuit uw recht op Wmo of Wlz. Vervolgens licht u uw gemeente in over de besteding van uw pgb.

Wat kost huishoudelijke hulp via Wmo?

Een huishoudelijk hulp via Wmo kost € 12,50 per uur. Bij Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl bestaan de kosten van een huishoudelijke hulp uit twee delen: het uurloon en het schoonmaakabonnement. Beide delen betaalt u vanuit uw pgb. Huishoudelijke hulp via de gemeente kost bij Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl evenveel als reguliere huishoudelijke hulp. Wij zijn niet verbonden aan uw gemeente, maar zorgen enkel voor een huishoudelijke hulp die u helpt.

Wat doet huishoudelijke hulp Wmo?

Uw huishoudelijke hulp via de Wmo helpt u bij de dagelijkse huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, dweilen en ramen lappen. De taken van een huishoudelijke hulp via Wmo of Wlz zijn meestal hetzelfde als de taken van een reguliere huishoudelijke hulp. U stelt in overleg met de hulp een takenlijst op.