Fonds bij schade door hulp

Wij bieden deze vergoeding aan in samenwerking met het Nationaal Hulp Fonds. Hieronder staat wanneer je in aanmerking komt voor de vergoeding.

Hoe zit het met eventuele schade?

De schoonmaakster maakt schade

Als de hulp schade veroorzaakt, dan is dit meestal niet verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de hulp. Wettelijk uitgangspunt is dat jijzelf het risico draagt van schade veroorzaakt door jouw “medewerker”. Of de door jou geleden schade wordt vergoed, hangt af van de voorwaarden van jouw eigen verzekeringen. Bij de meest uitgebreide inboedelverzekeringen is dit type schade vaak wel meeverzekerd, maar je moet dat zelf checken.

Nationaal Hulp Fonds

Een uniek onderdeel van ons abonnement is dat je voor de door de hulp veroorzaakte schade aanspraak kunt maken op een vergoeding. Niet door ons, maar door het Nationaal Hulp Fonds (“NHF”), dat ons heeft gemachtigd om, als jij een abonnement bij ons afsluit, namens NHF deze aanvullende service aan jou ter beschikking te stellen. Het unieke aan deze service is dat ook in geval diefstal een beroep op het fonds mogelijk is.

Wat je moet weten

 • NHF is een aparte onderneming en staat los van Hulp In Huis.

 • NHF is formeel geen verzekeraar, maar een vangnet voor de opvang van kosten die niet door jouw inboedelverzekeraar vergoed worden of het vergoeden van het eigen risico.

 • Als er sprake is van schade of diefstal moet je je wenden tot NHF. Niet Hulp In Huis, maar NHF is dan dus jouw contractspartij. Hulp in Huis is op geen enkele wijze betrokken bij claims en claimafhandeling.

 • De overeenkomst die als gevolg van het met ons afgesloten abonnement tussen jou en NHF ontstaat is een “aanvullende overeenkomst” als bedoeld in art 6: 230g onder letter l. van het Burgerlijk Wetboek: een overeenkomst waarbij een consument zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, en deze zaken of diensten door de handelaar worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de handelaar. Eindigt het met ons afgesloten abonnement, dan eindigt automatisch ook deze aanvullende overeenkomst. Maak je gebruik van jouw wettelijke bedenktijd in met betrekking tot het abonnement dan heeft die gebruikmaking automatisch ook betrekking op deze aanvullende overeenkomst.

Reglement Nationaal Hulp Fonds (NHF)
Wanneer komt een schade die veroorzaakt is door een hulp voor vergoeding in aanmerking?
Onderstaand de spelregels:

 1. Je kunt alleen een verzoek indienen als je diensten hebt afgenomen bij Hulp in Huis.
 2. NHF is een zelfstandig opererend fonds en zal de schadeverzoeken onafhankelijk behandelen. Het betreft geen verzekering. Het is een vangnet voor kosten die niet door de verzekeraar van jouw inboedel vergoed worden of het vergoeden van het eigen risico. Het is een extra service.
 3. Je kunt een verzoek indienen bij het NHF als de hulp een schade heeft veroorzaakt bij jou in huis tijdens het schoonmaken, en deze niet of gedeeltelijk wordt vergoed door jouw verzekeraar.
 4. Je dient jouw schadeclaim in eerste instantie in op jouw eigen (inboedel)verzekering.
  De reden hiervoor is dat jouw eigen (inboedel) verzekering uitkeert op basis van de nieuwwaarde regeling*. NHF zal een vergoeding doen op basis van de dagwaarde.
 5. Wordt de schade afgewezen of heb je een eigen risico, dan kun je een verzoek indienen bij NHF. Bij het indienen graag de correspondentie van verzekeraar bijsluiten waaruit de afwijzing blijkt of het eigen risico. 
 6. Het verzoek kan via de site ingediend worden. Beide partijen, jij en de hulp zullen het verzoek tot vergoeding dienen te bevestigen en zullen als NHF daarom vraagt nadere informatie moeten verstrekken.
 7. Als er sprake is van diefstal van jouw eigendommen uit jouw huis door de hulp zal je daar aangifte van moeten doen bij de politie en moet je deze aangifte meesturen. Bij diefstal zal nooit meer door het NHF worden uitgekeerd dan € 1.000,- per vooral en € 2.000,- per jaar. Diefstal van contanten en/of opname met gestolen bankpassen komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 8. Letselschade komt niet in aanmerking voor vergoeding. Ook mobiele apparatuur (telefoons, tablets, smartwatches, enz.) en sieraden zijn uitgesloten van vergoeding. 
 9. De maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per voorval. En maximaal € 5.000,- per klant per jaar. Uitgesloten van vergoeding zijn telefoons, mobiele apparatuur (telefoons, tablets, smartwatches, enz.) en sieraden. 
 10. Indien het fonds geen of onvoldoende middelen heeft kan het zijn dat jouw verzoek later uitgekeerd gaat worden. De vergoeding is niet afdwingbaar. 
 11. Het fonds kan op verzoek een vergoeding uitkeren, maar is daar niet toe verplicht.
 12. Waren de spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Jij krijgt de dagwaarde. Dat is het bedrag dat jouw spullen vlak voor de schade waard waren, of de reparatiekosten. Als de waarde lager is wordt de dagwaarde uitgekeerd. De afschrijvingslijst is op te vragen bij NHF.

  Gegevens NHF

  Nationaal Hulp Fonds B.V.

  Schonenvaardersstraat 1

  7418CC Deventer

  KvK-nummer 77502388

  info@nationaal-hulpfonds.nl

  Geniet ook van het gemak van een huishoudelijke hulp (m/v) in huis

  Net als 15.278 andere huishoudens

  De voordelen

  • Jij hebt altijd een gemotiveerde hulp
  • Je beslist na 3 maanden of de hulp blijft of gaat
  • De eerste 3 maanden heb je een hulp voor €15 p/u
  • Vanaf dag 1 recht op het fonds bij schade door de hulp

  Na 3 maanden een goede hulp gevonden?

  • Wij verlagen het abonnement naar €9,95 p/mnd
  • Jij betaalt jouw schoonmaaktopper €18 p/u
  • Jij hebt altijd een schoon en fris huis

  Vaste huishoudelijke hulp

  We sturen je de gegevens van een hulp die aangeeft bij jou te willen werken. Jullie maken zelf afspraken wanneer en hoe vaak de hulp komt schoonmaken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er telkens iemand anders bij je thuis komt. Een vaste huishoudelijke hulp weet na een tijdje precies hoe ze bij jou in huis moet schoonmaken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je schoonmaakster bij je past. Dan is het onmisbaar dat je altijd dezelfde hulp in huis hebt.

  Gecertificeerde huishoudelijke hulp

  Onze huishoudelijke hulpen hebben een schoonmaakcertificaat. Zodra hulpen zich bij ons inschrijven, volgen ze een training. Na het afronden van de training mogen ze als schoonmaakster (m/v) aan de slag. Bij deze training leren onze huishoudelijke hulpen de basis van het schoonmaken. Daarnaast leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun gewerkte uren moeten factureren.

  Fonds voor schade door de hulp

  Wij bieden een uniek fonds voor schade. Het gaat hierbij om schade die is veroorzaakt door je huishoudelijke hulp tijdens het schoonmaken. Als je eigen verzekering de schade niet (volledig) dekt of als je eigen risico moet betalen, schakel je ons fonds in. Bij schade kun je bijvoorbeeld denken aan een afstandsbediening die van tafel is gestoten of een omgevallen spiegel.

  Gratis nieuwe schoonmaakster (m/v)

  Onze insteek is dat de huishoudelijke hulp lang bij je blijft werken. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waarin jouw schoonmaakster of schoonmaker eerder stopt dan verwacht. Wij gaan dan direct op zoek naar een nieuwe hulp. Hier betaal je geen extra toeslag voor, deze garantie is onderdeel van ons schoonmaakabonnement.