Vergoeding bij schade of diefstal

Een uniek onderdeel van ons schoonmaakabonnement is de vergoeding bij schade, ongevallen of diefstal. Wij bieden deze vergoeding aan in samenwerking met het Nationaal Hulp Fonds. Hieronder vindt u wanneer u in aanmerking komt voor de vergoeding.

Reglement Nationaal Hulp Fonds (NHF)
Wanneer komt een schade die veroorzaakt is door een hulp voor vergoeding in aanmerking?
Onderstaand de spelregels:

 1. U kunt alleen een verzoek indienen als u diensten heeft afgenomen bij Hulp in Huis.
 2. NHF is een zelfstandig opererend fonds en zal de schadeverzoeken onafhankelijk behandelen. Het betreft geen verzekering. Het is een vangnet voor kosten die niet door de verzekeraar van uw inboedel vergoed worden of het vergoeden van het eigen risico. Het is een extra service.
 3. U kunt een verzoek indienen bij het NHF als de hulp een schade heeft veroorzaakt bij u in huis tijdens het schoonmaken, en deze niet of gedeeltelijk wordt vergoed door uw verzekeraar.
 4. U dient uw schadeclaim in eerste instantie in op uw eigen (inboedel)verzekering.
  De reden hiervoor is dat uw eigen (inboedel) verzekering uitkeert op basis van de nieuwwaarde regeling*. NHF zal een vergoeding doen op basis van de dagwaarde.
 5. Wordt uw schade afgewezen of heeft u een eigen risico, dan kunt u een verzoek indienen bij NHF. Bij het indienen graag de correspondentie van verzekeraar bijsluiten waaruit de afwijzing blijkt of het eigen risico. 
 6. Het verzoek kan via de site ingediend worden. Beide partijen, u en de hulp zullen het verzoek tot vergoeding dienen te bevestigen en zullen als NHF daarom vraagt nadere informatie moeten verstrekken.
 7. Als er sprake is van diefstal van uw eigendommen uit uw huis door de hulp zal u daar aangifte van moeten doen bij de politie en moet u deze aangifte meesturen.  Bij een diefstal zal nooit meer dan door het NHF worden uitgekeerd dan € 1.000,- per vooral en € 2.000,- per jaar. Diefstal van contanten alsmede opname met gestolen bankpassen komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 8. Letselschade of andere dan schade aan uw inboedel komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
 9. De maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per voorval. En maximaal € 5.000,- per klant per jaar. Uitgesloten van vergoeding zijn telefoons, overige mobiele apparatuur juwelen en sieraden. 
 10. Indien het fonds geen of onvoldoende middelen heeft kan het zijn dat uw verzoek later uitgekeerd gaat worden. De vergoeding is niet afdwingbaar. 
 11. Het fonds kan op verzoek een vergoeding uitkeren, maar is daar niet toe verplicht.

*Waren uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde?
U krijgt:
 • de dagwaarde. Dat is het bedrag dat uw spullen vlak voor de schade waard waren, of de reparatiekosten. Als de waarde lager is wordt de dagwaarde uitgekeerd.
 • De afschrijvingslijst is op te vragen bij NHF.